V šolah v Terski dolini za ‘mehko’ dvojezičnost

Postopno uvajanje dvojezičnega pouka in delovanje v okviru večnamenskega šolskega zavoda v Čenti, z učitelji slovenščine, ki so vključeni v lestvico goriške pokrajine. Taka bo verjetno končna (in mor...

Praznik narečij in knjižne slovenščine

“Od narečja do knjižnega jezika”, ker je narečje orodje za poznavanje knjižnega jezika, ta pa sredstvo za ohranitev krajevnega narečja in kulture. In zato je Slovensko kulturno središče izbralo prav ...

Elezioni a Resia, nuova sfida tra Madotto e Chinese

Tra i 131 comuni (di cui 92 in provincia di Udine) interessati dalle elezioni amministrative del prossimo 25 maggio (in concomitanza con quelle europee) c’è anche quello di Resia in cui, dopo cinque ...

Spet lekarna go par Hloc

V nediejo, 16. marca, po maši na Liesah, se jih je puno zvestuo ustavlo go par Hloc, ta pred hišo Te dolenjih: gor je okuole pudneva gaspuod nunac Federico Saracino požegnu lekarno, farmačijo. Ta par...

An lietos smo se lepuo učil na sniegu s Planinsko

Žalostno lieto za smučarje lietos! Daž, daž an še daž. An kjer se je snieg medu, se ga je tarkaj nakidalo, de je povzročiu samuo škodo an velike težave. Pa vseglih v teli čudni zimi je Planinski druž...

Pust pride, pust pasa…

Pust pozdravja zimo, ki gre, an puomlad, ki parhaja… pruzapru lietos je že paršla, takuo barve naših pisanih mašker so se lepuo ujemale z rožami po puoju an na drieviji. Ja, an lietos pust je z...

Piesam treh zboru na Liesah

V nediejo, 2. februarja, je biu v lieški cierkvi koncert na orgle v spomin na gaspuoda nunca Azeglia Romanin. Na 2. februarja, zak po stari naši navadi, tisti dan se zaključi božični cajt. Puno ljudi...

Po mami Antonelli tudi Marija an Sofia

Marija an Sofia Miorelli sta vesele, zak ku njih mama Antonella Bucovaz, tudi one dvie sta dobile slovensko državljanstvo, takuo, de seda jih imata dvie, tisto italijansko, zak sta se rodile an živij...