Žene od Planinske na poti po Goltah

Sarženta, sabota, 25. januarja, šesta zjutra. Na skupina žen, pune energije an dobre volje (že ob tisti uri) basajo na kombi od Planinske družine težke ruksake. No uro buj pozno so v Gorici, kjer jih...

“Po koledo smo paršli…”

Obedan v Ščigli se nie kak dan pred zadnjim dnevom v liete pozabu kupit bombone, mandarine, bagigje… Vsi so viedli, de tisti dan že zjutra parletijo pred vsako hišo otroc po koledo. An lietos j...

Srebrna kaplja: tudi lietos bo imiela bogat program

De društvo Srebrna kaplja ima puno članu (vpisanih), de diela puno v teku cielega lieta, de sodeluje puno tudi z drugimi društvi an z dvojezično šuolo v Špietre, lahko videjo vsi. Razstave, izleti, p...

Nie Božiča brez Devetice v lieški fari

Božič na more iti mimo brez Devetice božične v lieški fari. Liepa navada, ki je malomanj umarla al umiera po naših dolinah, tle je še živa ku ankrat njega dni. Ljudi je nimar manj, pa nas potrošta vi...

Liepa vičer v Sauodnji za želiet srečno novo lieto

Zbor Pod lipo z božičnimi piesmimi; Anna Iussa an Graziella Tomasetig, Bruna Chiuch an Teresa Trusgnach od Beneškega gledališča, ki so predstavle skeče ‘Rožar’ an ‘Kreganje na sred vasi’ an so se sto...

Manuela Iuretig je udobila v miestu Laterina

Liepa novica je paršla v pandiejak, 16. dičemberja, iz kraja Laterina (Arezzo) do Loga (Podboniesac), kjer živi Manuela Iuretig: je udobila parvo nagrado, parvi premjo v tistim kraju za nje jaslica “...

Videnska prefektinja obiskala Slovence

“Zelo sem zadovoljna, da lahko od blizu spoznam vašo stvarnost in vaše razvejano in uspešno delovanje. To je zame zelo pozitivna in pomembna izkušnja.” Tako je povedala videnska prefektinja Provviden...