Hoja po domačih an bližnjih gorah an parjateljstvo

Planinci, ki so vpisani v Cai Nediških dolin, so se v saboto, 1. februarja, zbrali v špietarskem faruže za njih lietno ašemblejo. Predstavili so njih program pohodov an diela za lieto 2014, ki že teč...

Tudi naši pustje na ‘Masquerades’

Tela zadnja sabota, siva ku vsi dnevi tele čudne zime, je bla v Tolmeču pobarvana vsieh koluorju, farb telega sveta. Po glavni ciesti glas ramonik, zvuoncu an zvončiču, uriskanje ljudi, ki so se bran...

Galaverna, poleca, po naših vaseh

Na koncu zima je paršla. Ta prava, tista marzla, s sniegam, ki se mede an kar se nomalo staje, se hitro poledi. Smo zviedel po televižjone an po časopisih za velike težave, ki so jih zavojo tega tarp...

Patrizia iz Štiefinča gor, gor… nimar buj vesoko!

Patrizia Cernoia – Štiefinčova iz Štiefinča (Sauodnja) rada hode. Začela je tle tode za lieuš spoznat kraje, kjer živmo, potle nimar buj deleč… Vpisala se je v Cai Nediških dolin an tudi v Plan...

Žene od Planinske na poti po Goltah

Sarženta, sabota, 25. januarja, šesta zjutra. Na skupina žen, pune energije an dobre volje (že ob tisti uri) basajo na kombi od Planinske družine težke ruksake. No uro buj pozno so v Gorici, kjer jih...

“Po koledo smo paršli…”

Obedan v Ščigli se nie kak dan pred zadnjim dnevom v liete pozabu kupit bombone, mandarine, bagigje… Vsi so viedli, de tisti dan že zjutra parletijo pred vsako hišo otroc po koledo. An lietos j...

Srebrna kaplja: tudi lietos bo imiela bogat program

De društvo Srebrna kaplja ima puno članu (vpisanih), de diela puno v teku cielega lieta, de sodeluje puno tudi z drugimi društvi an z dvojezično šuolo v Špietre, lahko videjo vsi. Razstave, izleti, p...

Nie Božiča brez Devetice v lieški fari

Božič na more iti mimo brez Devetice božične v lieški fari. Liepa navada, ki je malomanj umarla al umiera po naših dolinah, tle je še živa ku ankrat njega dni. Ljudi je nimar manj, pa nas potrošta vi...

Liepa vičer v Sauodnji za želiet srečno novo lieto

Zbor Pod lipo z božičnimi piesmimi; Anna Iussa an Graziella Tomasetig, Bruna Chiuch an Teresa Trusgnach od Beneškega gledališča, ki so predstavle skeče ‘Rožar’ an ‘Kreganje na sred vasi’ an so se sto...

Manuela Iuretig je udobila v miestu Laterina

Liepa novica je paršla v pandiejak, 16. dičemberja, iz kraja Laterina (Arezzo) do Loga (Podboniesac), kjer živi Manuela Iuretig: je udobila parvo nagrado, parvi premjo v tistim kraju za nje jaslica “...