Vsi za satelitski urgentni center, toda …

Tolminska občina je nezadovoljna, da država po vzpostavitvi državnih urgentnih centrov zaustavila aktivnosti za ustanavljanje satelitskih urgentnih centrov v bolj oddaljenih krajih od bolnišnic. Po o...

Na čelu paritetnega odbora Jarc in Ciccone?

Umestitvena seja Paritetnega odbora za slovensko manjšino, ki jo je 22. januarja sklical minister za deželna vprašanja Francesco Boccia, se je v bistvu zaključila, preden se je sploh začela. Zataknil...