Vart pod nebesi je na Livku

Nimar vič ljudi, an še posebno mladi, bi radi spoznal an znal nucat zeja takuo, ki je bluo navadno ankrat njegadni. Naši te stari so jih poznal vse, jih pardielal tu varte, pa tudi jih pobieral po nj...

Uarnil so se senosieki an grabiče

Nieso ble ramonike ankrat, kar so posiekli an diel tu kopo suhuo senuo, pač pa naše piesmi, ki so se odmievale od doline do doline… Pa je lepuo, de tudi naši domači harmonikaši so dokazal, de s...

V Tolminu naši ta stari pravjo tako

An koščič velike kulturne bogatije, ki jo imamo v naši Benečiji so predstavili ruonški pustje an folklorna skupina Živanit na prireditvi “Naši ta stari pravjo tako”. Lepo manifestacjon jo je že sedmi...