Pust pride, pust pasa…

Pust pozdravja zimo, ki gre, an puomlad, ki parhaja… pruzapru lietos je že paršla, takuo barve naših pisanih mašker so se lepuo ujemale z rožami po puoju an na drieviji. Ja, an lietos pust je z...

Po mami Antonelli tudi Marija an Sofia

Marija an Sofia Miorelli sta vesele, zak ku njih mama Antonella Bucovaz, tudi one dvie sta dobile slovensko državljanstvo, takuo, de seda jih imata dvie, tisto italijansko, zak sta se rodile an živij...

Hoja po domačih an bližnjih gorah an parjateljstvo

Planinci, ki so vpisani v Cai Nediških dolin, so se v saboto, 1. februarja, zbrali v špietarskem faruže za njih lietno ašemblejo. Predstavili so njih program pohodov an diela za lieto 2014, ki že teč...

Tudi naši pustje na ‘Masquerades’

Tela zadnja sabota, siva ku vsi dnevi tele čudne zime, je bla v Tolmeču pobarvana vsieh koluorju, farb telega sveta. Po glavni ciesti glas ramonik, zvuoncu an zvončiču, uriskanje ljudi, ki so se bran...

Galaverna, poleca, po naših vaseh

Na koncu zima je paršla. Ta prava, tista marzla, s sniegam, ki se mede an kar se nomalo staje, se hitro poledi. Smo zviedel po televižjone an po časopisih za velike težave, ki so jih zavojo tega tarp...

Patrizia iz Štiefinča gor, gor… nimar buj vesoko!

Patrizia Cernoia – Štiefinčova iz Štiefinča (Sauodnja) rada hode. Začela je tle tode za lieuš spoznat kraje, kjer živmo, potle nimar buj deleč… Vpisala se je v Cai Nediških dolin an tudi v Plan...

Žene od Planinske na poti po Goltah

Sarženta, sabota, 25. januarja, šesta zjutra. Na skupina žen, pune energije an dobre volje (že ob tisti uri) basajo na kombi od Planinske družine težke ruksake. No uro buj pozno so v Gorici, kjer jih...

“Po koledo smo paršli…”

Obedan v Ščigli se nie kak dan pred zadnjim dnevom v liete pozabu kupit bombone, mandarine, bagigje… Vsi so viedli, de tisti dan že zjutra parletijo pred vsako hišo otroc po koledo. An lietos j...

Srebrna kaplja: tudi lietos bo imiela bogat program

De društvo Srebrna kaplja ima puno članu (vpisanih), de diela puno v teku cielega lieta, de sodeluje puno tudi z drugimi društvi an z dvojezično šuolo v Špietre, lahko videjo vsi. Razstave, izleti, p...