Nasce Izba, nuovo luogo di ritrovo a Topolò

Nasce, a Topolò, Izba (o Izba-r, sul nome definitivo c’è ancora discussione), un piccolo spazio accanto al chiosco (struttura che funge da luogo di ristoro solamente durante la Postaja) che è stato d...

Pravljice in legende v jezikih FJK

Inštitut za slovensko kulturo kljub omejitvam zaradi pandemije covida-19 nadaljuje z dogodki v okviru projekta Večjezična srečanja, ki ga je podprla Dežela FJK ob 20-letnici zaščitnega zakona za zgod...