Puno pušjacu za Rožinco v Matajurju

De tela navada se na zgubi je še posebno poskarbiela Luisa (Lojza), ki je taz Kajanco- ve družine iz Marsina paršla za neviesto v Mašero, v Bazielnovo hišo. Že puno liet od te- ga je začela pobierat ...

25 lit Muzea od tih rozajanskih judi

Litus to so 25 lit, ka somö ǵali gorë Muzeo od tih rozajanskih judi. Isö to jë bilu narëd 15 dnuw maja lëta 1995. Somö ga ǵali gorë za wojo ka karjë tih starih riči so bile se zgübile tu-w potresu an...