Puno pušjacu za Rožinco v Matajurju

De tela navada se na zgubi je še posebno poskarbiela Luisa (Lojza), ki je taz Kajanco- ve družine iz Marsina paršla za neviesto v Mašero, v Bazielnovo hišo. Že puno liet od te- ga je začela pobierat ...