Je bluo na 6. maja 1976 zvičer. Je bluo gorkuo, ku de bi bluo poliete. Zbral smo se bli, ku po navadi, mladi iz Preserja an Černeč za iti du Sriednje, sevieda par nogah, po an“gelato” an poslušat piesmi na juke boxu. Nas je bluo nih deset.
Smo paršli du Sriednje, du Juracovo oštarijo. Notar so možje igral na karte, drugi so balinal na žugu, ki je biu na drugim kraju cieste, na uredič oštarije. Mi te mladi smo se hitro zbral okuole juke boxa, parluožu se nam je biu še kak parjateu iz Sriednjega. Tu an žlah se je luč ugasnila an se je ču an močan guč, začelo je vse trest. Paolina Juracova je zauekala: “Uon, uon… se hram poderja!” Smo letiel uon, ja, pa je bluo težkuo, saj nam je pod nogam pod “plesu”. Šum je biu čudan, ku de bi tu an žlah zarapotal vsi tratorji srienjskega kamuna.
Tu tami smo se ušafal vsi ta na žuge al ta pred šuolo … obedan nie hitro zastopu, kaj se je bluo zgodilo. Potresa niesmo poznal, pa potle je kajšnemu paršlo na pamet, kar je biu vidu po televižjone kako lieto priet potres, ki je biu dol v južni Italiji, “terremoto del Belice”.

Po potresu v Klenji

Telefoni nieso šli an nie bluo še mobitelu (cellulari), takuo niesmo viedli, ki, kuore an kje. Potle so paršli karabinierji an nam poviedal, de je biu potres, de središče je bluo v Huminu, de so ble nieke hiše podarte an de je biu tudi kajšan marlič. Drug dan se je počaso počaso zviedlo vse. Tisto nuoč smo vsi spal na prostem al tu makini (tisti, ki smo jo imiel). Takuo je šlo napri an par noči, potle so sudatje paršli nastavjat šotore an začelo se je drugo, posebno življenje za vse nas.
Teli so moji spomini an vsi tisti, ki smo potres preživiel, na bomo ankul pozabil, kakuo je bluo tiste dni, tiste miesce an tiste lieta potle.

V Ažli

Napisala sem tele varstice za počastit 45. oblietinco potresa v naši deželi, ki je glih donas, četartak, 6. maja, pru takuo vse tiste, ki so zavojo tega umarli. Nie biu “samuo kak marlič”, na koncu so jih zaštiel malomanj an taužint.
Tisti, ki jih nie bluo, morejo zviedet, kakuo je bluo tle par nas, v bukvah Riba Faronika – La Slavia e i terremoti del 1976 / Beneška Slovenija in potresi leta 1976, ki sta jih izdala Inštitut za slovensko kulturo an Študijski center Nediža iz Špietra lieta 2019.
(d.l.)