“Človek se šele za mejo zave, kaj je biti Slovenec, kaj je tisto pravo domoljubje, oprano vse politične ideologije.”

Takuo je poviedala novinarka an urednica turistične oddaje TV Slovenija “Na lepše” Marjana Grčman. Ona an nje kolegica Irena -Shyama Hlebš sta paršle v Benečijo, de bi tu petak, 15. marča, na te parvim programe TV Slovenija cieli slovienski daržavi pokazale naše lepote an dale poslušat melodijo našega domacjega slovienskega izika.
Tu malo manj ku pu ure so puno pokazal, pa tud poviedal, kakuo se je ankrat tle živielo, kere so ble težave naših judi, kaka je bla naša zgodovina an kakuo je bluo težkuo tle par nas an po cajtu uiske. Za tuole so poskarbiel naši judje, ki so parskočil na pomuoč z osebnimi zgodbami, ki jih le napri hranejo v spominu.
Na Matajurju an v koči od Planinske družine Benečije Dom na Matajure so jih sparjel Stefano an Michele Coren Dužacova, Luisa Battistig Kajancova, Germano Cendou Bazielnu an Natalino Gosgnach Šmonu. Par Landarski jami an v Bijačah jih je čaku Giorgio Banchig Mihu, ki jim je poviedu posebnost naše jame an kakuo je ankrat dielala landarska banka. Par Mašerah so jih čakal Luisa Kajancova, Germano Bazielnu an Renato Massera Suoku, ki jim je pokazu Uelbano kliet tu Šturmini hiši an kovačijo.
Ekipa TV Slovenija je obiskala an Idarsko dolino, kjer v vasici Kodermac živi Antonio Codromaz Mežnarju, ki je med te zadnjimi, ki zna šele plest pletenice.
Zaključil so v našem muzeju SMO tu Špietre, kjer jim je Donatella Ruttar Mohorinova dopoviedala pomien telega posebnega prestora.

Za naše doline je še adna liepa parložnost za se pokazat an stuort spoznat našo zgodovino an posebnosti, ki se jih na da ušafat ankodar, ku samuo tle par nas. Slovienj, ki živjo tu matici, so takuo mogli lahko videt še ankrat, kakuo tle hranimo an cenimo naš slovienski izik an kulturo an de tu telim koncu Italije živjo Slovienj. Čepru so telo oddajo že pokazal po televižjone, se jo da videt še po internetu.