pust15Puno ljudi se je v nediejo popudan zbralo v Špietre, kjer je tradicionalni beneški pust spet zaživeu.
Pobudo, de bi se po kajšnem lietu naši pustje spet vsi kupe parkazali v adnem našem kraju, je dala domača skupina Bančinarji, ki je že obljubila, de bo drugo lieto še buj lepuo an bogato.
Vsaka skupina je šla po glavni ciesti vasi od šuolskega središča do kamuna, vsaka je parnesla soje barve, soje veseje, puno krat tudi vesele viže z ramonikami an domače piesmi. Sodelovale so pustne maškere iz Nadiških (blumarji iz Čarnegavarha, pustje iz Ruonca an Marsina, te liepe an te garde iz Matajurja, maske iz Sriednjega an Hlodiča…) an Terskih dolin (iz Čanebole an Černjeje), posebni gostje so ble pustne maske iz Tržiča (Monfalcone), ki so vičkrat poklical naše puste dol h njim. Da pustni sprevod je po naših dolinah manjku, je dokazu odziv ljudi, ki so paršli iz vsieh dolin, pa puno tudi od zuna an se kupe z maskami veselili. Živahen dan se je zaključu v poznih urah pod šotorom, pod tendonam gor blizu šuol.