Po vičerji na Liesah, kjer so se srečal tist, ki so parpomagal organizat lietošnji Burnjak v Gorenjim Tarbju, smo se poguoril s predsednikom Polisportive. On je Francesco Chiabai, Kulažu po domače iz Gnjiduce, Ciubiz za parjatelje.
Kuo je šu lietos Burnjak?
Dobro, an če ura nie bla ta prava. Napoviedal so daž, an je biu, an še mraz an vietar, takuo de kajšan dol v planji se je ustrašu an nie paršu, pa na koncu je an lietos muorje ljudi preplavlo Gorenji Tarbij. Pomislita, de samuo na pohodu “Farlinke, v skrivnem kraljestvu kostanja”, ki so ga vodili tisti od Pro loco Nediške doline jih je bluo 170! Muormo zahvalit tudi Sloviensko planinsko društvo iz Tarsta, ki je paršlo tle h nam za telo parložnost.
Je četarto lieto, ki smo ga spet parjel v ruoke mi (Polisportiva, vasnjani an tarbijska fara, Kmečka zveza, Pro loco Nediške doline, s pomočjo arzparšenega hotela Albergo diffuso Valli del Natisone, društvi Srebrna kaplja, Potok, Bančinari, beneška folklorna skupina Živanit, Legambiente taz Uidna, Jagri iz Oblice “Amici del segugio” an Polisportiva Matajur, s podpuoro srienjskega kamuna) an je lepuo videt, de vsako lieto je vič ljudi. Važno, important je, de jih je zaries puno od iz ciele dežele, an tudi od buj deleča, še tudi taz Veneta! Vsako lieto videmo nove obraze, družine z otruok an skupine mladih.
Kuo se pride do takega “čudeža”?
Ljudje, kar gredo tu an prestor, čejo spoznat, kar je tipičnoza tist kraj. Burnjak v Gorenjem Tarbju je tuole: vse je naše! Kar se kuha an kar predajajo po bankarelah, je dielo an pardielo naše zemje, naših kimetu an obartniku. So naše ramonike, naše viže an naše piesmi, igre za otroke so tiste od naših nonu, pohod store spoznat naše kraje, našo zgodovino… je vse made in Benečija, naš Burnjak je ratalo za domačine, pa še buj za furešte, okno na našo Benečijo.

Cieu intervju moreta prebrat v tiskani izdaji Novega Matajurja z dne 21. novemberja