An lietos Burnjak v Čenouar u, ki ga organizava že puno liet Planinska družina Benečije, nie mogu bit lieuš, kot je biu. Jasno je bluo an sonce je pargrievalo, atmosfera je bla vesela. Ponujal so kostanj, pašto an sladčine, ki so jih napravle žene od Planinske an družine od otruok dvojezične šuole.
Zjutra jih je šlo puno na pohod “sedem planin”, med njimi puno družin z otruok. Tudi “Muzej blumarjev an vasi” an postrojen maln sta imiela veliko število obiskovalceu. Popudan je vse razveselilo Beneško gledališče s predstavo, kjer smo lahko poslušal spomine od kar je imeu Čedad beneški targ.
Nieso manjkale, sevieda, ramonike.
Na koncu so bili vsi radi, še narbuj vasnjani, ki vsaj ankrat na lieto videjo vas puna ljudi takuo, ku je bla ankrat.