akcija16Ja, je še kajšan ki sieče naše senožeta, so še taki mladi, ki se učjo od tistih buj par lieteh brusit kose, sieč an grabt. Prejšni tiedan so se senosieki uarnil na Kamenico, tel tiedan so pa planinci od Planinske družine Benečije posiekli an pograbli okuole an okuole Doma na Matajure.  Vedo, de za telo parložnost pride gor puno parjatelju jim pomagat, mladih an manj mladih. Nieso pa bli ankul mislili, de telkrat jim pridejo na pomuoč nič manj ku Kitajci!
Sta lepuo prebral: Kitajci! An še kuo so hitro parjel za grabje… an le grede slikal (fotografal) an snemal s telekamero vse, kar se je gajalo. Se nieso potegnil nazaj an kar je paršu cajt, po velikem trudu, se norčinat, ku otroc! Seda dol na Kitajskem bojo viedli, de tle v Italiji nieso samuo Rim, Milan, Benetke, Firence, pa tudi adna daželica, ki se kliče Benečija, an na gora, Matajur, kjer je na mikana koča, ki z vesejam sparjema ljudi iz cielega sveta. Za tak poseban obisk muormo bit hvaležni Adrianu, Vanielcjove družine iz Tarbija, saj jih je pru on parpeju davje gor.