Devetica božična je adna od tistih starih an lepih navad, ki jih je vriedno daržat šele žive. Za tuole se vsake lieto trudijo v Rečanski dolini an v dreških vaseh, pa tudi po drugih beneških krajih. Po vaseh Rečanske doline bojo na pobudo KD Rečan_Aldo Klodič an Lieške fare devetico božično molil od 15. do 23. dičemberja, vsako vičer od 19. ure napri. Tel je lietošnji program.
Parvi dan se ušafamo na Liesah an bomo šli od cierkve do Blažove hiše. V pandiejak, 16. dičemberja, se bo Devetica božična nadaljevala v Kozci, kjer se bo molilo od znamunja do Pečenove hiše. V torak, 17., se bo molilo v Seuc, od jaslic do Smodinove hiše., v sredo, 18., v Velikim Garmiku od znamunja do Lukcjove hiše, in v četartak, 19., v Dolenjem Bardu od znamunja do Uršne hiše. V petak, 20., se puode v Peternelu od znamunja do Škodejove hiše, v saboto, 21., pa se ušafamo v Tapoluovem, kjer se bo molilo od križa do hiše Gariup-Cervellera. V nediejo, 22., je na varsti Gorenje Bardo, kjer se puode od jaslic do Mohorinove hiše, zadnji dan, 23. dičemberja, pa se bo molilo v Podlaku od jaslic do Buculajove hiše.