devetica16Naša društva an fare bojo v Rečanski dolini an v Drek an lietos obudil našo staro an šele živo lepo navado, Devetico božično od 15. do 23. dičemberja. Dolzdol moreta prebrat, kje se jo bo molilo an kada. Na stuojta parmanjkat an pomagajta an vi daržat živo telo navado.
Devetica KD Rečan_Aldo Klodič an Lieške fare
Začne se v četartak, 15., v Topoluovem (od križa do nove Drejonove hiše). Molile bojo Carla Martinkna, Maria Drejonova an Angela Vanoužova. Potle pride na varsto v petak, 16., Bardo (od jaslic v Gorenjem Bardu do Uršne hiše v Dolenjem Bardu). Molile bojo Maria Suoštarjova, Sofia Uršna an Rosina Tonova. V saboto, 17. dičemberja, se bo molilo na Zverincu, kjer se bo šlo od znamunja do Pekne hiše. Molile bojo Gemma Šimanova, Ernesta Juožolnova an Rosina Flipežova. V nediejo, 18., bojo v Peternelu (se puode od križa do Škodejove hiše) molile Luciana Mateužova, Milena Laštova an Milica Škodejova. V pandiejak, 19., je na varsti Gorenja Kozca an se gre od križa do stare Šimulnove hiše. Molili bojo Andreina Dortih, Giovanna an Fabrizio Šimulnu. V torak, 20. dičemberja, se ušafamo v Seuc an puodemo od jaslic do Tarbjanove hiše. Molile bojo Dela Pačuova an Dora an Margherita Tarbjanove. V sriedo, 21., je na varsti Velik Garmak (od znamunja do Lukcjove hiše). Molile bojo Anna an Elisa Uogrinkne an Mariucci Janezova. V četartak, 22., se puode v Platcu od znamunja do mlekarince. Molili bojo Nadalin Mateužacu, Loretta an Martina Žefcjove. Devetica božična pa se konča v petak, 23. dičemberja, v Hostnem (se gre od znamunja do Karpacove hiše). Molile bojo Erika an Maria Kokocuove an Mara Karpacova.
Devetica začne vsako vičer ob 20. uri. Parnesita za sabo lumine al pa svečke an bukva.

Dreška devetica s Kobiljo glavo
V četrtik, 15. dičemberja, se muole par Marici an Eleni Bularjovi v Trinku, 16. dičemberja pride na varsto Dolenja Dreka an se ušafamo par Marici Čikovi. V siboto, 17., an nediejo, 18. dičemberja bo devetica par Gregorju Drejcovemu v Gorenji Dreki. V pandiejak, 19. dičemberja pridejo na varsto Trušnje an se ušafamo par Margheriti Kalužovi. Potle bomo tri dni v Ocnembrdu: 20. dičemberja par Normi Uklijetih, 21. dičemberja par Roberti Pitažovi an 22. dičemberja par Gabrieli Pitažovi. Devetico zaključimo v petak, 23. dicemberja tu kapel na Razpotju.
Vsako vičer devetica bo ob 19.00.