Od našega dvorišča smo čul, de parhajajo otroc an pru takuo je bluo. Tu petak, 17. novemberja, so dijakinje an dijaki 2. B razreda dvojezične nižje srednje šuole Pavla Petričiča kupe s profesorico Sonio Simonitti, potarkali na vrata našega uredništva: “Dobar dan, a se more?” “Kabi, kar napri, kar napri!”
Skor vsak tiedan na naši šesti strani objavemo fotografije an “članke”, ki nam jih pošijajo pru otroc tele šuole, de povedo vsiem nam, ki liepega dielajo an na novo spoznajo tu šuol. An tuole pru vsi, od te narbuj mikenih taz vartaca, kjer odkrivajo stare navade s pomocjo nonotu an non, do te narbuj velikih od sriednje šuole. Tu petak pa so paršli spoznavat od blizu, kakuo an ki dielajo novinarji, ka je biu Matajur an donas Novi Matajur, kakuo parpravljamo vsak tiedan novo številko.
Vsi so bli zlo radoviedni spoznat naše dielo, dopoviedli smo jim zgodovino našega časopisa, zaki je pomembno, de tud tle par nas imamo časopis, tu katerim je napisano, ka se gaja tle par nas, od Nediških an Terskih dolin, Rezije an davje do Kanalske doline. Puno jih je že poznalo naš časopis, adni so ga spoznal tu družin, druzi pa tu šuoli.
Natuo pa so pogledali, kakuo nastaja vsaka stran, kakuo se napiše an članek, kakuo se ga dene v stran, kakuo se veberejo fotografije, pru takuo druge skrivnosti (segreti) diela novinarjev an redakcije. Drugi pa so pogledali arhiv Matajurja an Novega Matajurja. Pokazal smo jim, kakuo se je spremeniu tu cajte, kakuo je bluo tenčas, kadar je biu Vojmir Tedoldi urednik, kadar je ratu Novi Matajur kupe z urednikom Izidorjem Predanom – Doričem, kadar je postu tednik an je bla Iole Namor za glavno mizo, vse do donas …
Spraševal so po lietu 2011, kadar so se rodil, de bi vidli, če smo kiek napisal gor mez nje. Kajšan je poprašu: “Ka imate lieto 2000, kadar se je muoj brat rodiu, bi teu videt!”
Smo bli pru veseli jih sparjet, jim pokazat, kakuo dielamo, de smo jim mogli razložit pomien, ki ga ima Novi Matajur za naše judi an ne samuo. Na koncu smo se pomenal, de oni nam bojo le napri pisal, mi pa zvestuo objavljal, kar nam bojo pošjal. Vsak je duobu novo številko Novega Matajurja an Primorskega dnevnika za jih nest damu an smo nardil lepo fotografijo vsi kupe.
Čas je šu hitro napri, sa so jih čakal na Kulturnem društvu Ivan Trinko, tan so jih čakal tud njih sošolci od 2.A razreda, ki so pa tist dan potarkal na vrata uredništva Doma.