Rozinca16Tale uandan smo se pejal čez Dreko: malomanj vse hiše odparte an puno avtu tu vsaki vasici, zak gor preživi polietne miesce puno naših ljudi, ki so proč tleodtuod. Vsi se denejo kupe s tistimi, ki žive še gor, an se trudijo za oživiet še posebno vošta, tel pič Benečije: vičerje po vaseh, kjer na parmanjkata ramonika an naša piesam; vičeri, kjer se zavije za zgodovino, navade an druge zanimive stvari telih kraju an vičeri z Beneškim gledališčem; parprave za Rožinco, ki začnejo že tisti dni priet, kar žene pečejo gubance, čičice an čeče se učijo runat snopicje za jih nest požegnavat, puobje an možje posiečejo senožeta an garbide blizu cieste, pa tudi po klancih an goricah sred vasi. An pokažejo nam tudi, kakuo je bluo življenje v Dreki ankrat… Za vse tuole puno skarbijo še posebno tisti od Kobilje glave. Bohloni!