PdB2016V hramu, kjer je bla ankrat osnovna šuola v Sauodnji, je v petak, 4. marca, potekau 24. občni zbor Planinske družine Benečije. Velika dvorana, sala, je bla nabita do konca vpisanih, pa tudi parjatelju drugih planinskih društev: Cai Nediških dolin, Planinskih društev Kobarid, Nova Gorica, Tolmin, Kanal, Crkno, Idrija, Slovenskega planinskega društva Gorica, Slovenskega planinskega društva Tarst, ki so parnesli njih pozdrav. Predsednica Planinske Luisa Battistig – Lojza pa je v nje pozdravu an govoru lepuo arzložla dielo, ki ga je v liete 2015 spejalo naše planinsko društvo. Lepuo so uspeli trije dnevi za veliko nuoč na Braču, Pohod studenov kupe s Cai Čedad in Cai Nediških dolin, dnevi v Dolomitih Brenta kupe s parjatelji planinskega društva Kobarid… Tuole dokaže parjateljske vezi z vsiemi, ki ljubejo gore, naravo, guorjo le tisti jezik, slovienski, al pa drugi jezik, furlanski, pa vsak spoštuje drugega. Lojza je tudi poviedala o bukvacah, ki jih je Planinska parpravla an predstavla lansko lieto, kjer so zbrane narodne piesmi, pa tudi tiste, ki so se rodile na Sejmu beneške piesmi na Liesah an jih poznajo vsi. Parpravljenih je bluo 200 bukvi, pa so že zmanjkale, takuo de bo trieba parpravt še druge, zak le napri jih vprašajo. Poseban je biu pohod Rezija – Tarst v okviru Slofesta v Tarstu na koncu polietja. Prehodili so ga an nekateri naši člani an adna članica, Vida, ga je prehodila cielega. Zavojo tega jo je Planinska slavila s priznanjem. Bli so še drugi posebni pohodi, ku tisti v Ljubljani maja, pohod Pot ob žici, al pa DM tek žen za ženske, kamar žene an čeče iz Benečije, kupe s parjateljcami iz Posočja, v parvi varsti s Tino Fratina Žagar, so se udeležile pru v liepem številu. Poseban je biu čezmejni Burnjak na Livku, kjer je kupe dielalo an se veselilo zaries puno ljudi z obieh kraju meje, ki so se lepuo med sabo menali an zastopili an takuo še ankrat dokazali, de smo, kar smo: Slovienj. Lepuo je uspeu tečaj smučanja, ki za štier nedieje peje v Podklošter / Arnoldstein parbližno 35 tečajniku an njih družine, parbližno 80/90 ljudi vsaki krat. Učjo jih po sloviensko učitelji od Planinske, ki jih koordinira Tina. Odpadu pa je tečaj plavanja, tuole zak stroški za bazen so prevesoki. Predsednica Battistig pa upa, de lietos, v jesen, se bo moglo ga spet spejat. Bi mogli naštiet še druge dejavnosti, pa bi bluo predugo. Na moremo pa iti mimo brez poviedat, de koča Dom na Matajure je odparta vsako nediejo an kajšankrat tudi ob praznikih. Tuole je mogoče s prostovoljno pomočjo vsieh članu. Kajšan pa se trudi vič ku drugi za ga daržat odpartega, je Pio Canalaz. On (kajšan krat, kar je moč, mu parskočeta na pomuoč mlada hči Katja an žena Nuša), je zaries puno nedieji preživeu gor. Lietos ga je za tuole na posebno vižo zahvalila Planinska an mu dala an miken šenk. Pred nam, je jala še Luisa – Lojza, je adno lieto z bogatim programom (ga obljavljamo tle spodaj). Puno se bojo muorli potrudit za spejat srečanje obmejnih planinskih društev, ki bo v Špietre drugo nediejo junija. “Je pa an ries, de imamo potriebo puno pomoči vsieh za le napri daržat odparto prostovoljno našo kočo an skarbiet za njo, takuo ki vsak skarbi za sojo hišo,” je še jala Luisa. Na dnevnem redu je bluo tudi finančno stanje, takuo de vsi, ki so bli atu, so zviedeli, de v kočo parhaja puno radodarnih ljudi, ki pustjo prispevek, za kar jim gor ponudejo. S telimi prispevki se more spejat napri dejavnosti brez stuort plačat previč ljudem, ki se udeležijo tečajev smučanja, avtobusnih izletu. Celo vičer so se vartiele slike, ki so kazale, kar je Luisa pravla o delovanju. Na koncu je biu velik senjam, kjer nie manjkalo ne za pit, ne za jest, pa še manj naše posebne slovienske piesmi, tudi tiste, ki so ble šle malomanj v pozabo.