Slovenska skupnost v Benečiji se je v saboto, 12. otuberja, priet v prestorih muzeja SMO an v Beneški galeriji v Špietre an potle v cierkvi v Lazeh, spomnila na gaspuoda Antonia Cuffola ob 130. oblietinci njega rojstva an 60. oblietinci smarti. Gaspuod je biu doma iz Plestišč, v tipajskem kamunu, je pa preživeu skor vse suoje duhovniško življenje pru v Lazeh.
Prirediteu sta organizala združenje Blanchini an časopis Dom.
V Špietre je po kratkem nastopu pevsega zbora Naše vasi iz Tipane o gaspuodu Cuffolu spreguoriu Giorgio Banchig, ki je na začetku poviedu, da je na srečo dobiu od Luigija Moderiana an zvezek (quaderno), te zadnji, ki ga je gaspuod Cuffolo napisu do 5. otuberja lieta 1959, tuole pride rec, do malo dni priet, ko je umaru.
Potle je sestra Maria napisala, kuo je stau slabo, kuo so ga pejal v špitau an je umaru, an kuo je biu pogreb, ki je biu 15. otuberja v Lazeh.
“Gaspuod Cuffolo je biu pravi učenec monsinjorja Ivana Trinka, ki je učiu naše mladenče, ki so šli v semenišče, tri glavne reči: skarbiet za dušice, skarbiet za materialne potriebe suojih ljudi an skarbiet za slovienski izik. Tuole je gaspuod Cuffolo uresniču v suojim življenju. Biu je pravi pastier suojih učic,” je med drugim poviedu Banchig. Navuoda od gaspuoda, munja Antonia Cuffolo, je dodala kajšan spomin na strica, pru takuo se ga je spomnila tud buj pozno v cierkvi v Lazeh.
Razstava v Beneški galeriji pa predstavlja stare fotografije duhovnika v različnih trenutkih njega življenja. Kupe s fotografijami so tudi tri slikarska diela Luigija Moderiana, umetnika iz Plestišč, ki je pranavuod gaspuoda Cuffola.

Vič v tiskani izdaji Novega Matajurja z dne 16. otuberja, dolzdol pa ušafata fotogalerijo telega dogodka (foto: NM in Oddo Lesizza).

***

A 130 anni dalla nascita e a 60 dalla morte, sabato 11 ottobre prima a S. Pietro al Natisone e poi a Lasiz di Pulfero si sono tenuti due momenti significativi per ricordare la figura di don Antonio Cuffolo, parroco originario di Platischis che dal 1920 alla scomparsa è stato prima cappellano e poi parroco a Lasiz. Una figura a cui si è ispirato lo scrittore sloveno France Bevk per il suo romanzo ‘Kaplan Martin Čedermac’. Il suo impegno per i diritti della gente della Benecia, compreso quello di poter usare senza restrizioni la propria lingua slovena, è stato evidenziato da Giorgio Banchig a margine dell’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata al sacerdote. Banchig ha anche mostrato l’ultimo quaderno dove don Cuffolo ha tenuto il suo diario, in sostanza fino a pochi giorni prima di morire. Con un ricordo dello zio è intervenuta anche la nipote, suo Antonia, che ha poi parlato a conclusione della messa che è stata officiata a Lasiz e alla quale ha partecipato anche il coro Naše vasi di Taipana diretto da Davide Tomasetig. L’iniziativa è stata dell’associazione Blanchini e del quindicinale Dom.