Učenci 5.A an 5.B razreda dvojezične osnovne šuole Pavla Petričiča iz Špietra so v petak, 20. aprila, na “posvetu otruok” poviedal an pokazal, ka so se naučil go mez tehnologijo. Med lietom so preštudieral odnos ljudi z njo, kuo jo nucamo, pa tud kera so tveganja (rischi), nevarnosti, zak tehnologija je lahko zlo nucna, a jo je trieba znat uporabljat na te pravi način, na te pravo vižo. Na fotografijah (če klikneta gor na njih, ratajo buj velike),  moreta videt, ka se je gajalo na njih posvetu.