galaverna2 galaverna3Na koncu zima je paršla. Ta prava, tista marzla, s sniegam, ki se mede an kar se nomalo staje, se hitro poledi. Smo zviedel po televižjone an po časopisih za velike težave, ki so jih zavojo tega tarpiel po cieli Italiji an po krajih tle nam blizu v Sloveniji. Tle par nas snieg se je medu na Matajurju, pa po drugih vaseh v gorah je bla galaverna (par kajšnim kraju pravejo tudi poleca): vse je ovito v ledu, vse se lašči an pari an drugi sviet… Buj huduo je, če tudi avto, ki ga nucas za iti dielat al po opravileh, je vas zalejen! Nie lahko stajit 10 – 15 milimetru ledu okuole an okuole vrat za jih odpriet! An kar na koncu se v avto sedneš, je pa skarb za se spustit po polejeni ciesti. Galaverna je tudi drievja česnila, ki so padle na cieste an na file elektrike, takuo par vič kraj so bli brez luči vič ur (o tem smo napisal an na drugih straneh Novega Matajurja). Fotografije, ki jih videta na teli strani, jih je naredu Amerigo Dorbolò v Gorenjim Tarbju, vič fotografij pa ušafate na naši strani Facebook (dolzdol je link).

Žledolom na Livku

Galaverna tou občini Tipana