Kulturno društvo Rečan_Aldo Klodič je kupe s Kobiljo glavo, KD Ivan Trinko an Komitatom Sv. Matija parpravlo zanimiv program za pozdravit prihod polietja. Kukuca bo takuo nazaj zapiela v Rečanski dolini, prireditev pa se bo začela v saboto, 16. junija, ob 20. uri, kar bo na Ocnem berdu vičer “Zapuojmo jo na sred vasi”. Narpriet bodo pieli zbor Rečan_Aldo Klodič an Liška dekleta (vokalna skupina iz Liga), potle nam stuore vse se posmejat naše Beneško gledališče z igro “Vičerja za enega”, kulturni program pa zarobejo beneški harmonikaši. Če bo slava ura, bo tela vičer v kamunski dvorani v Dreki.
Dan potle, v nediejo, 17. junija, bo pohod v našem skupnem prestoru, “Čez namišljeno črto”, s katierim bomo že petindvajsti krat obnovil parjateljstvo an mir v telem našem skupnem prestoru. Start bo na Livku ob 9.30 al pa v Tapoluovem, se puode pa do varha Sv. Martina, kjer bo ob 12.15 pieta sv. maša, potle pa piknik s pietjem an ramonikami.
Zadnja iniciativa v okviru prireditve “Kar jo pieje kukuca” bo kries Svetega Ivana, ki ga bojo v saboto, 23. junija, ob 21. uri paržgal med Lužo an Hostnem.