Za lietošnji Dan žen smo mogli v muzeju SMO pokušat domače gubance, ki so jih ponudle žene od Koblje glave an kmečki turizem La Casa delle rondini, sada, v pričakovanju velikonočnih prazniku, kar tela sladčina, simbol gostoljubnosti, na more parmanjkat v beneških hišah, pa naše društvo z dreškega kamuna, kupe s Kmečko zvezo an kmečkim turizmom z Dug, organizava delavnico za navast an druge, kuo se runa “originalna, tradicionalna, nepremagljiva gubanca”.
Delavnica bo v saboto, 13. aprila, na Dugah, prestore za dielo bo ponudla La Casa delle rondini. Se je trieba vpisat do 6. aprila. Za vič informacij an vpisovanje pokličita na Inštitut za slovensko kulturo (0432/727490), cena delavnice (vključena sta tud kosilo an gubanca) je 55 evru.