V saboto, 23. junija zvičer, bomo mogli nazaj videt goriet kresuove Sv. Ivana po vsieh naših dolinah. Povserode, kjer bojo an lietos vasnjani počastil telo starodavno navado, bo kries za šigurno arzveseliu vse, ki se bojo zbral ob njem, naj bodo domači al pa furešti ljudje. Pru takuo bo lepuo videt nazaj krancelne an križe narete iz travniških rož.
V Rečanski dolini bojo kries paržgal med Lužo an Hostnem v saboto, 23. junija, ob 21. uri. Tela vičer bo tud zaključla varsto prireditev “Kar jo pieje kukuca”, ki jo organizava KD Rečan_Aldo Klodič kupe z drugimi organizacijami.
V občini Sriednje so za počastit Sv. Ivana parpravli puno iniciativ. Začne se s sprehodom za iti gledat zeja po hostieh, senožetah an travnikih tam okuole. Zbirališče je ob 14. uri pred kamunam v Sriednjem, povratek pa parbližno ob 19.30. Že ob 19. uri pa bo v agrituzimu La Casa delle Rondini na Dugem poseban aperitiv (je treba rezervierat mesto – 0432/724177) za počakat kries, ki bo zagoreu v Gorenjem Tarbju. Za veseje poskarbjo beneški harmonikarji, ob 21. uri pa se puode vsi kupe pruot Gorenjem Tarbju. Kries Sv. Ivana bojo paržgal an v Dolenjem Tarbju. Proloco Stregna pa vabe že ob 19.30 na sprehod do cierkuce Sv. Ivana.
Na Tarčmune bojo počastil Sv. Ivana po stari večstuoletni poganski navadi. Kries bojo vasnjani paržgal, kar bo paršu mrak, an se ga bo moglo videt daleč naokuole. Dan potle, 24. junija, bo na Tarčmune še senjam za počastit vaškega patrona.
Stara tradicija bo še ankrat oživiela na par Mašerah, kjer bo pru takuo velik kries, ki bo zagoreu blizu cierkve, arzsvetliu nuoč Sv. Ivana.