Veselo uriskanje se je čulo po cielem srienjskem kamunu, kjer so otroc kupe s te velikimi šli pobierat rože za se navast runat križe an kranceljne Svetega Ivana. V saboto, 22. junija, so par agriturizmu La Casa delle Rondini na Dugem preživiel liep dan: družine z otruok an parjatelji so parpravjal vse, kar kor, za drugo vičer, kar je Polisportiva Tribil Superiore – Gorenji Tarbij paržgala kries.
Kries Svetega Ivana so parpravli tudi na Lužah (Hostnem), na Tarčmune, par Mašerah an v drugih prostorih naših dolin.

Popudan med rožami an vičer pred kriesom

Zbralo se je puno žen (pa tud moži) Rečanske doline pred staro oštarijo “par Silvan” v Hlocju za se kupe parpravt na Svet Ivan an kries.
Tu nediejo, 23. junija, zjutra so pobral marjetice (margherite – te biele an te armene), praprot an rože (brade) Sv. Ivana. Popudan so se začel zbierat ljudje za kupe parpravt križace an se od druzih navast jih runat an se pomagat med sabo. Pru takuo puno novih družin, ki sada živjo v garmiškem kamunu, je paršlo blizu za spoznat navade naših dolin.
Biu je cajt za se posmejat, pomenat, se veselit an igrat. Bluo je puno otruok, ki so letal po placu, pru ku se je bluo vajeni ankrat.
Natuo pa je paršla ura za se premaknit na Luže, kjer so jih čakal člani KD Rečan_Aldo Klodič an še posebno Gianni Floreancig Kokocu, ki je poskarbeu za kries. Malo pred tamo so ga paržgal an ob njem zaplesal an zapiel.

Križi an kranceljni za kries Svetega Ivana  tud v Gorenjem Tarbju

Veselo uriskanje se je čulo po cielem srienjskem kamunu, kjer so otroc kupe s te velikimi šli pobierat rože za se navast runat križe an kranceljne Svetega Ivana. V saboto, 22. junija, so par agriturizmu La Casa delle Rondini na Dugem preživiel liep dan: družine z otruok an parjatelji so parpravjal vse, kar kor, za drugo vičer, kar je Polisportiva Tribil Superiore – Gorenji Tarbij paržgala kries.
Potle ki so nabral rože an pojedli dobro južno, je Gianna Drecogna Puhova pokazala vsiem, kakuo se runajo križi an kranceljni. Vsak otrok jih je naredu vic ku adnega, sa so jih tiel šenkat vsi družin.
V nediejo, 23. junija, je biu kries. Gor Na brežinah so okuole njega nastavli 12 “palu” an na vsakega nastavli an križ Sv. Ivana. Potle, po njih navadi, so judje šli štiernajst krat okuole kriesa, sedam krat na an kri an sedam krat na te drug.