Še ankrat se je Planinska družina Benečije potrudila za nam ponudit an liep, jesenski domači senjam, Burnjak. V nediejo se je praznik kostanja začeu zjutra s pohodom po stazi bunkerjev, an za te male do Gorenje vasi an nazaj. Na začetku pohoda je vse pozdravlja predsednica Planinske Luisa Battistig – Lojza.  Kar so se pohodniki uarnil v vas, te mladi (s pomočjo kajšnega buj par lieteh!) so jim bli že parpravli pečen kostanj, viže od ramonik an pieucu so ble pa že začele odmievat po vasi. V cierkvi je bla sveta maša po sloviensko, ki jo je zmolu monsinjor Marino Qualizza, ganljivo je bluo čut piet naše domače pobožne piesmi. Po maši je bluo kosilo za vse. Za sladčine so poskarbiel vasnjani, tisti od Planinske an starši od otruok, ki hodejo v dvojezično šuolo v Špietar.
Popudan pa je bla na varsti foklorna skupina Živanit, ki je pokazala stare plese iz Benečije. Zaplesal pa so tudi plese iz Posočja. Tek, je želeu, pa je mu iti gledat Muzej vasi an blumarju, ki je v hramu, kjer je bla ankrat šuola. V Čeneuarhu so se vsi imiel lepuo, takuo de je bla že tama, kar so se te zadnji pobral pruoti duomu.
V nediejo, 21. otuberja, pa bo v Gorenjim Tarbju živuo an veselo. Polisportiva Gorenji Tarbij, vasnjani an tarbijska fara, Kmečka zveza, Pro loco Nediške doline, kupe z drugimi društvami an s podpuoro Srienjskega kamuna, so parpravli zanimiv program. Začne se ob 9.30 s pohodom ‘Farlinke, v skrivnem kraljestvu kostanja’, ob 9.45 bo sveta maša, ob 10. uri pa bojo odparli čezmejni targ. Ob 14. uri bo tu cierkvi koncert, od 15. ure napri pa bojo na oder stopil člani ansambla ‘Zaka pa ne’, ki bojo šigurno vetegnil na ples vse.