burnpdb2016Planinska družina Benečije je lietos napravla suoj tradicionalni Burnjak na Vartači, na križišču, kjer adna pot peje na Tarčmun, druga pruot Matajurju.
Kazalo je, de bo daž, pa čarne magle, ki so vsakoantarkaj pokrivale sonce so parnašale samuo frišan ajar. Nie bla še deveta, kar na placu pred obiskovalnim centrom an agriturizmom (Centro visite) sta  ble dvie koriere pune judi, adna iz Maribora, druga iz Kopra, an puno makin. Ob deveti so se diel na pot za iti odkrivat cierku svetega Ivana na Tarčmunu, kozouce v Jelino an na Duže, muzej Matajura par Mašerah, kovačijo staro vič ku stuo liet an uelbano kliet. Je bluo kiek vič ku pudan, kar so se uarnil na Vartačo, kjer je že uonjalo, dišalo po pašti an pečenem kostanju. Le ob tisti uri so se uarnil otroc, ki so z njih družinam šli na buj kratak pohod, po stazi, ki jih je pejala okdrivat, kje se skrivajo griče an burje. Klopi an mize okuole an okuole turklja so se hitro napunle, grede ki mladi od Planinske so turklal hruške. Takuo, če te stari so šli s spomini na njih mlade lieta, te mladi an otroc so pa od blizu vidli, kakuo smo runal mošt tle par nas. “Mmmmh, je buj dobar ku sok, ku succo di frutta!”, so pravli otročič. Joško je postroju staro burelo, takuo de smo an videli, s kuon so uozil naš kostanj dol po Laške an ga zamenjali s sierkam, de bi potle mogli kuhat pulento doma. Ramonike, naše beneške piesmi, an Folklorna skupina Živanit, ki čeglih je bla na “pu” an nie imiela soje navadne godce Anno an Mattia (ki so bli zasedeni drugod), je vseglih zaplesala naše stare plese početauko an potresauko, an zaključila s kolom. Tuole pa je dalo kuražo an ostalim jo zaplesat, tudi za se ugriet nomalo, saj smo vsi (al malomanj vsi) drebeniel zauojo mraza, pa vseglih obedan nie imeu sile iti damu, še posebno otroc an te mladi, ki jih je bluo zaries puno.
Za kiek sladkega so poskarbiel mame, tata, noni… dvojezične šuole, ki an lietos so spekli an skuhal puno dobruot. Vsak je dau zvestuo kiek za lon, saj so vsi viedli, de takuo bojo pomagal naši šuoli kupit kar jim kor, za se lieuš učit.
Ramonike so zarobile telo veselo, jesensko nediejo.
An seda, parpravta se vsi za iti na drugi burnjak, tisti, ki bo v nediejo, 16. otuberja, v Gorenjem Tarbiju. Na stuojta parmanjkat, se vam bo huduo zdielo!