Tele dni so se sestali novoizvoljeni odborniki od Planinske družine Benečije, ki bojo na čelu telega našega slovienskega društva do lieta 2027. Še ankrat so za predsednico vebral Luiso Battistig – Lojzo, ki je Kajancova taz Marsina, Bazielnova neviesta par Mašer, an takuo potardil, kar vsi v Planinski (an tudi izven nje) mislejo od nje: tako predsednico al predsednika je težkuo ušafat … daržajmo jo še puno liet! Razdelil so si še druge funkcije, takuo mladi Emanuele Manzini iz Ščigle bo za podpredsednika, Michele Coren iz Petjaga bo le napri tajnik, v nadzornem odboru bo pa Joško Kukovac, ki je biu do seda podpredsednik an tudi njemu so vsi hvaležni, kakuo je opravju to funkcjo. Še ankrat napišemo tudi, de v odboru so še Stefano Coren, Giampaolo Della Dora – Pavel, Igor an Peter Tull.

Žene so se spet dobile za seminar ‘ŠporTina’
Muormo reč, de je izvolitev Lojze za predsednico veselo sparjela tudi skupina žen an deklet tle iz Benečije an Posočja, ki že lieta an lieta imajo lepo navado iti tri dni kupe na koncu januarja na seminar ‘ŠporTina’. Po dvieh lietih – zavojo covida – lietos so se spet dobile. Ku po navadi Tina Fratina Žagar, ki skarbi za tel seminar, posvečen ženski stvarnosti, vsako lieto je storla spoznat nove kraje v Sloveniji. Lietos so šle v Štanjel an odkrile naravne, zgodovinske, arhitektonske, gastronomske an še druge bogatije tistih kraju. Pokukale so tudi po kletieh, ki so tam tode, an pokušale kako dobro vino pardelavajo. Pru lepuo so jih sparjel v Hruševici an na Gočah, kjer so jim razložil, kakuo pardelavajo vino. Je zdravo an … an kap na dan na stor slavo!
Vse je bluo super lepuo, ku nimar, samuo na stvar: škoda, de je bluo malo prestoru (15), a je bluo vič cajta za se pomenat, se poguorit an vsaka je mogla poviedat ostalim kiek od sebe an kupe so pogruntale, kakuo si tudi same pomagat za zbuojšat an olajšat vsakdanje življenje.

Zanimiv izlet v Rezijo
Takuo ki smo že sporočil v prejšnji številki, Planinska družina Benečije je napravla za telo nediejo, ki parhaja, 26. marca, an liep an zanimiv izlet v Rezijo. Zbirališče je ob 7.45 na parkirišču pred šolami an ob 8.00 odhod pruot Solbici. Ob 10. uri začetek pohoda do arheološkega najdišča Ta-na-Rado nad Solbico. Pred ogledom Muzeja rezijanskih ljudi ob 14. uri bo cajt za kosilo. Moreta parnest kiek za sabo al pa pojest kiek v adni od dvieh solbiških gostiln.