“Pa nieka žila, ki povezuje tele novosti s starimi navadami an čustvi, je ostala an gledala predriet v nieko novo pozitivno stanje naše slovenske duše po naših dolinah.”

Takuo je zapisu Aldo Klodič Te dolenji lieta 2013, kadar je Kulturno društvo Rečan izdalo te zadnje bukva Pustita nam rože po našim sadit, kjer so zbrane vse piesmi od lieta 1996 do 2012. Piesmi parvih liet Sejma, ki so se navezovale na jubezan do domacjega izika, navad, domacih kraju, so se začele razvijat, sa te mladi, ki so se učil ne samuo slovienski izik, pa tud glasbo, so parnesli nuov vietar Sejmu beneške piesmi. Čepru na drugo vižo so mlade skupine posnele piesmi, ki so ble lohni nomalo “drugač” ku tiste, ki so jih bli vajeni čut na Sejmu. Z besiedam an melodijo pa gledajo le napri ohranit vez an jubezan do domacjega prestora.


Ku smo že kak miesac nazaj napisal, lietos bo Kulturno društvo Rečan parpravlo nimar na Liesah 35. senjam beneške piesmi. Takuo ku zadnji krat, nas bo an lietos združu tri vičera, od petka, 17., do nedieje, 19. maja, kjer bo publika glasovala an vebrala tri piesmi, ki so ji narbuj ušec.
Ku so nam jal tisti od KD Rečan, an lietos se bomo ušafal pod šotorom.
Te parvo vičer nas bojo otroc vokalne skupine Dvojezične šuole Pavla Petričiča pod vodstvom Polone Tominec an BK Evolution popeljal nazaj tu cajte an nam zapiel 16 starih piesmi, ki so se zapisale tu zgodovino Sejma beneške piesmi. Otroc bojo vse do tistega vičera vadli, pa tud imiel parložnost spoznat, ka je pru za pru Senjam, piesmi an melodije, ki se jih je pielo vse do donas, pru takuo se parbližal domaci besiedi.
Tu saboto an nediejo se bojo predstavli godci an pieuci, že poznani obrazi an tud novi. Na odru bo čut vic sort glasbe: pop, rock, buj domacjo, pa tud kiek novega, vse kupe bo 16 piesmi. Zagodli jih bojo parvič tu saboto, natuo tu nediejo, kar se bo glasovalo.
Ku ponavad Rečan bo poskarbeu an za CD, kjer bojo vse piesmi posnete.

Od lieta 1971, kar je biu parvi Senjam, do donas se je Kulturno društvo Rečan nimar trudilo, de muzika an pru takuo naša domacja besieda na utihneta. Seviede, zad za tuolim je puno diela an fadije. Kadar pa Senjam se konča, začnejo subit mislet že na te novega, vsi pomagajo, an tisti, ki bojo piel an godli se parpravljajo miesce an miesce, puno cajta preživjo an tu studiu za posnet CD. Dielo ni nimar lahko, sa se na vie mai, če reči bojo šle takuo, ku so se troštal, an vic krat je trieba reči menjat po pot an tuole ni nimar lahko, čepru Rečan more štiet na soje člane an tud na mlade, ki so na Senjam zlo navezani an ki se za anj zlo potrudejo.

Katja Canalaz