rogacjoniRogacjoni svetega Marka v tarčmunski fari so posebna stvar: nimar manj ljudi je po naših vaseh, na teli precesiji pa jih je nimar vič. Je an mikan čudež, ki se ponavlja vsako lieto.
Že par maš na Tarčmune jih je bluo puno, po pot so se jim doložli še drugi, takuo de zad za gaspuodam nuncam varsta ljudi je bla zaries duga. An na stuojta mislit, de so bli samuo ljudje par lieteh, bluo je puno mladih ljudi an tudi otruok, saj za telo parložnost pridejo gor an tisti, ki imajo tle njih koranine, pa žive drugod, pru takuo ljudje iz drugih kraju Nediških dolin, ki jim stoje par sarcu naše navade.
Lietos je kupe z njimi molu an gaspuod nunac Loris Della Pietra, ki je kak tiedan od tega zapustu božjo službo v Čedade za iti du Uidan, kjer so mu dali velike odgovornosti. Je biu obljubu, de kar bo imeu cajt, pride še tle h nam, an nam je že dokazu, de se bo tele obljube daržu. Vič ku kajšan na precesiji svetega Marka je biu ganjen, kar ga je vidu piet kupe z našimi ljudmi po sloviensko. Tudi zavojo tega ga je gaspuod Božo Zuanella puno zahvalu.
Zuanella je zahvalu tudi tiste, ki darže živo telo lepo viersko navado an kupe prehodejo kilometre poti po senožetih an hosti za molit Boga an svečenice, de bojo varval našo zemljo an nje pardielo.
Adna novica pa je pretresla vse: kajšan je gledu udriet v tarčmunsko cierku, an takuo, ki se vide tudi na fotografiji, je popunoma vederbu vrata. Ja, na žalost, so an taki ljudje na telem svietu.