Kuhat stare jedila na odpertim prestoru tako k’je majhin plac vasice Laze (Dreka) je bluo zlo ušec an puno ljudi se je zbralo na Lazeh, zadnje lieta, za pokušat nazaj tiste ki so ble inkert navadne jedila, ki na kuhamo pogost al pa smo že zabil. Na Lazeh so ušafal tist dan no vas živo an puno ljudi, ko inkert.
Željo ponovit tako lepo priložnost, se čuje an lietos: vic ko kajšin praša al se nardi nazaj, da se spet srečamo, za poseben vičer, posvečen jedilam naših mladih liet, pripravljeni zuna. Poliet je prou lepua se perbližat k našim vasem an se ušafat usi kupe. Društvo Kobilja glava, ki ima od zmieram par serc naše pametne navade, diela takua, de bojo miel priložnost, da jih še inkert uživajo v torek, 6. avgusta, na Lazeh. Se začne ob 18.30 z nastopom Beneškega gledališča pod naslovom “Glavna vaja”. Bojo sledile številne degustacije an sevieda glasbe ramonik ne bo manjkalo.