Takuo, ki smo napisal tu zadnji številki Novega Matajurja, je paršu cajt Devetice božične, ki ankrat je bla po naših vaseh zlo štieta an ki donas jo še na malo molejo napri, ku Kulturno društvo Rečan v Rečanski dolin, seda samuo adno vičer, an v Dreki društvo Kobilja glava pa šele vse devet vičera.
Lan so za Devetico paršli snemat telo našo vierno navado an so šli h KD Rečan, ki jo je molu tu Seuc, za pokazat an okuole, za kaj se gre, ker je pomien an kakuo se je spremenila tu cajte. Posnetke so pokazal so na slovienski mrieži Rai Tre Bis v novembarski oddaji Mikser. Za posnetke sta poskarbiela Sara Svagelj an Ettore Spezza, ki sta tud parpravla dokumentarni film “Ostanen”, ki pravi od naših emigrantu po sviete an je an projekt združenja Slovenci po svetu.
Margherita Trusgnach Tarbjanova iz Seuca je v imenu KD Rečan poviedala, ka je Devetica božična an zaključila:

“Težkuo je rec, kakuo bo za napri, zak vasi se spraznjuvajo nimar vic. Mladi niso tarkaj vierni. Mi bi tiel, de tela Devetica ostane, dok se bo čulo an se bo viervalo, na kar je, an de na rata na folklorna stvar”.

Adele Pauletig Pečuova, tud ona iz Seuca, je poviedala, kaj se zmisle ona od Devetice:

“Se je neslo Marijo po vsi vas. Tu deveti hiš se jo je atu pustilo do 2. febrarja.”

Gianna Drecogna Puhova iz Gorenjega Tarbja je pa poviedala, kakuo so molil tu nje vasi Devetico:

“Tu naši vasi se ni runalo Devetice takole. Smo hodil molit tu cierku, devet dni pred Božicjam.”

Vsaka vas an usaka dolina imata suoj glas an pru takuo tudi vsaka fara ima sojo Devetico, čepru ima nimar le tisti pomien:

“Tela je adna liepa navada, ki parkliče nimar puno judi. Je vsiem zlo ušec, zak je an način za prit do Božicja na pravo vižo, takuo, ku je bluo ankrat.”

Rečan je lietos zmolu Devetico telo zadnjo nediejo, 17. dičemberja, tu Uršni hiš v Dolenjem Bardu. V Drek pa je Kobilja glava začela 15. dičemberja ob 18. uri par Drejcjovi hiši tu Gorenji Drek, an puode napri le ob tisti ur do te zadnje vičer, 23. dičemberja, kjer bojo Marijo počastil tu kapel na Razpotju.

https://www.raiplay.it/video/2023/11/watchfolder-RaiSlovenskiprogram-PESEM-DEVETIH-NOCi-8116920f-cd3f-47ab-9b8e-13c5c9b9a177.html

 

Katja Canalaz