devetica2Božič na more iti mimo brez Devetice božične v lieški fari.

devetica4Liepa navada, ki je malomanj umarla al umiera po naših dolinah, tle je še živa ku ankrat njega dni. Ljudi je nimar manj, pa nas potrošta videt, de po vaseh lieške fare (Liesa, Kosca, Topoluove) jo molejo an mladi roduovi. Za tuole muormo bit hvaležni kulturnemu društvu Rečan, ki že lieta an lieta se trudi za jo lepuo organizat, vsiem, ki se trudijo za jo lepuo vepejat, an družinam, ki skarbe za prenest na naše te male vse, kar sonam naši te stari zapdevetica3ustil.