Miedih Stefano Qualizza, ki ima soje paciente malomanj v vseh kamunih Nediških dolin (Špietar, Sauodnja, Sv. Lenart, Garmak, Dreka an Sriednje), začasno sprejema bunike samuo v ambulantah v Špietre an Gorenji Miersi. Zavojo covida-19 so ambulante v Garmiku, Dreki, Sauodnji an Sriednjem zaparte, kar bo manj okuženih z novim koronavirusom, bojo pa spet odparte.
Če vam kor, moreta poklicat dr. Qualizzo na 339/1964294 al pa mu pošjat e-mail na studioqualizza@gmail.com.
Za ricete an apuntamente moreta poklicat tajnico (segretaria) na 324/5307488.

Tle zdol ušafata pa urnike drugih miedihu, ki skarbjo za judi po naših dolinah.

MIEDIHI V BENEČIJI

Špietar
doh. Daniela Marinigh (0432 727694)
v pandiejak, torak an četartak od 8.30 do 11.30; v sriedo an petak od 16.00 do 19.00

Pediatra (z apuntamentam)
doh. Flavia Principato (0432 727910 – 339 8466355)
v pandiejak, torak an četartak od 15.30 do 18.30; v sriedo an petak od 9.30 do 12.30

Podbuniesac
doh. Elisa Sittaro (377 9690175)
v pandiejak od 16.00 do 19.00; v sredo od 9.00 do 12.00

Svet Lenart (Gorenja Miersa)
doh. Elisa Sittaro (377 9690175, studiomedicosittaro@gmail.com)
v torek od 9.00 do 13.00; v četartak od 14.00 do 17.00; v petak od 9.00 do 11.00

Za vse tiste bunike al pa ljudi, ki imajo posebne težave an na morejo iti sami do špitala “za prelieve”, je na razpolago “servizio infermieristico” (tel. 0432 708614). Pridejo oni na vaš duom.