Lan se je skupina špietarskih Bančinarju odločila, de bo organizala pustni sprevod takuo, ki je bluo lieta nazaj: priet vsako lieto v drugem kamunu, potle, an cajt, adno lieto v Benečiji an drugo pa v Posoški dolini. Iniciativa je bla lepuo sparjeta, takuo de se je lietos ponovila. Od študijskega centra so v nediejo ob 14. uri začel počaso parhajat do središča Špietra parve pustne skupine. Narpriet otroc, ki hodejo v šuolo po naših dolinah, potle pa te veliki. Med skupinami nieso parmanjkali blumarji iz Čarnega varha, pustje iz Ruonca z zluodjam an anjulam, pustje iz Marsina s petelinam an kakuošam, te liepe an te garde iz Matajurja. Ljudi je ku nimar puno razveselila skupina srienjskega pusta, druge tradicionalne maškere so paršle an iz Mažeruol, Čenebole an Černjeje, le grede se je na vas glas čul muzike tolminske pustne bande. Živahen dan je šu potle napri pod šotorom blizu šuol.
Tisti, ki želijo videt beneške tradicionalne skupine po vaseh, imajo lepo parložnost tel konac tiedna: v saboto, 25., od 9. uri napri v Ruoncu, v nediejo, 26., od 12. ure v Marsine an le v nediejo, pa od 14. ure, v Čarnem varhu.