Planinska družina Benečije nie mogla parmanjkat na 43. Srečanju obmejnih planinskih društev v  Dolini, nad Tarstam, za katero je lietos poskarbielo Slovensko planinsko društvo Trst. Nie mogla parmanjkat predvsem zavojo parjateljstva, ki nas veže.
Pogostu parhajajo posamezno ali v skupinicah v kočo Dom na Matajure, ki so jo nam tudi pomagali zazidat.
Dvie nedieje od tega nih šestedest od njih so paršli na “uradni” obisk h nam, parvo v Mašero, kjer jih je sparjela naša predsednica Luisa Battistig, an potle so po stazah, po katerih jih je peju naš Josko Kukovac, paršli do našega doma. dolina
V  nediejo smo se podali dol h njim blizu Tarsta tudi za praznovat kupe 110 liet (!), odkar se je njih društvo rodilo. Šli smo s koriero, z avtam an tudi… s kolesom.
Teli zadnji so tisti, ki se parpravjajo za iti vošta na Ararat (5.137 m).  Topla nedieja je sparjela vič ku 500 planincu iz vsieh kraju, kjer živmo Slovenci, an Planinsko društvo iz Tarsta je vse sparjelo na posebno vižo: vič pohodu za vse okuse, plezanje, bogat program za spoznat lepuo tel poseban prestor na Krasu. V imenu Planinske sta pozdravila predsednica Luisa Battistig an podpredsednik Joško Kuokovac, ki jih je že povabu na naš burnjak, ki bo otuberja v Čarnimvarhu.
Potle piesam, glasba (tudi pet ramonik iz Benečije!), ples an klepeti so lepuo zaključili tel poseban dan.