koleda2Obedan v Ščigli se nie kak dan pred zadnjim dnevom v liete pozabu kupit bombone, mandarine, bagigje… koleda3Vsi so viedli, de tisti dan že zjutra parletijo pred vsako hišo otroc po koledo. An lietos jih je bluo zaries puno, od te malih, ki kumi gacajo, prekladajo nožice za njih parve štopienje, do tistih, ki se že pridno učijo v šuoli! Pred vsako hišo so zapiel “Dobrojutro, gaspodinje an gaspodarji, po koledo smo paršli! ….” an po vsierode so se odparle okna, urata an gaspodinje an gaspodari so koledo podaril!