Marija an Sofia Miorelli sta vesele, zak ku njih mama Antonella Bucovaz, tudi one dvie sta dobile slovensko državljanstvo, takuo, de seda jih imata dvie, tisto italijansko, zak sta se rodile an živijo v italijanski državi, an tisto sloviensko, saj naše sarce je sloviensko: naše narečje parhaja iz slovienskega jezika, naše navade, naše molitve, so tiste, ki jih imajo “ta po tin kraj”, naši noni, naši starši so nam guoril v tistim jeziku. Leč nam daje tolo pravico an za telo pravico jih je zaprosilo že puno v Nediških dolinah.  An še ankrat potardimo, de “two is megl ke one”!