Tu nediejo, 30. obrila, se je par Bijačah zbrala na liepa skupina ljudi, dvajst jih je bluo. Začel so hodit pruot Landarski jam.
Center za kulturne raziskave Bardo, kupe z režiserko Vanesso Codutti, je an lietos priredil projekt ‘4 poti: po sledeh gozdnih žena’. Parklical so puno ljudi na puomoc: Beneško folklorno skupino Živanit, Planinsko družino Benečije, Beneško gledališče an Wild Routes.
Lietos so dal novo življenje legendi Kraljice Vide. Takuo je Vanessa začela gledat an spoznat pogumno ženo, Kraljico Vido, an kakuo je rešila soje ljudi pred Atilo.
Od Bijač jih je vodič Massimo Medves pelju po stari stazi do Landarske jame an pohodniki so začel, še priet ku so zagledal jamo, spoznavat, kduo je bla Kraljica Vida. Glasba an pripovedi so po poti spremljale ljudi. Se nieso ustrašli šteng, ki pejejo do jame, zak so tiel zagledat Kraljico. Kadar so stopil tu jamo an se spustil do konca, so jo vidli.
Na koncu, organizatorji an vsi, ki so paršli spoznavat legendo Kraljice Vide an Landarsko jamo, so pojužnal an se kupe veselil par gostilni Gastaldia d’Antro. Beneška folklorna skupina Živanit je poskarbiela, de so ljude spoznal naše plese. Harmonike so začele gost an vsi so jo veselo zaplesal.
Ljudje, ki so paršli za spoznat naše doline, naše pravce an legendo Kraljice Vide, so bli pru radi videt, ki dost liepih reči se skriva po naših hostieh an dolinah.
“Poti” bojo šle še napri tel miesac an bomo lahno spoznal še druge legende an gozdne žene. Tu nediejo, 21. maja, nas Center za kulturne raziskave Bardo vabi tu Njivico, na senzorični sprehod. An tiedan potle, v nediejo, 28. maja, tisti, ki so zamudil predstavo-pohod po sledeh Jubice, ki so jo že lan predstavli, bojo imiel novo parložnost.
(k.c)

Informacije / per informazioni:
facebook: museoluseverabardo
353 4320692