Nie bla ta prava ura, pa radoviednost za spoznat nove kraje, an še posebno an poseban pust,  je dala kuražo veliki skupini se zbrat na Štupci an iti po stazi do Čarnegavarha.
Takuo an tel krat, v nediejo, 15. februarja, Pro loco Nediške doline je mogla spejat pohod, ki ga je bla  poštudierala an parpravla  za pustno nediejo.
Kar so paršli v vas so vidli, kar lohni nieso imiel še v pamet ne: mlekarinco, ki  obdelava šele mlieko, ki ga pomuzejo v vasi (se na gaja malomanj na obednem kraju vič), bogat muzej od ‘Blumarju an od vasi’, ki so ga odparli s projektom ZborZbirk s pomočjo vsieh vasnjanu. An potle… blumarji: jih je bla dobarščna skupina an čut že od deleča, taz Pačejde sam njih zvonce na harbatu je hitro ustvarilo posebno vzdušje. Kar so se parkazal dol za krajam, dol na stazi v bielim obliečeni an z njih klabuki vsieh farb, so še ankrat ustvaril kiek posebnega, posebno atmosfero. An še ankrat so oživiel njih vas an razveselil vse tiste, ki so gor paršli za telo parložnost.
Bohloni, Čenouaršanom, ki še ankrat, čeglih jih nie vič ku ankrat, so odparli njih hiše, ponudli puno dobrih reči an toplo sparjel vse, an tiste, ki na poznajo.blumarji15