Še ankrat se je Planinska družina Benečije potrudila za nam ponudit an liep, jesenski domač senjam, Burnjak. Zgodilo se je v nediejo, 8. otuberja, v Čeneuarhu, v podbunieškim kamunu, kjer so zadnji praznik kostanja organizal štier lieta od tega, priet ku je pandemija ustavla puno reči našega vsakdanjega življenja an med telimi tudi tel senjam.
Za telo parložnost so naši planinci ku nimar parpravli poseban program. Zjutra je biu par muostu čez Nedižo par Štupci start dvieh pohodu, adnega buj kratkega an adnega buj dugega. Ob 11. uri je bla maša v vaški cierkvi, natuo kosilo za vse, popudan pa kulturni program. Za glasbo so poskarbiel mlad an zlo uspešen beneški fant Mitja Tull, ki je godu diatonično ramoniko, an Matika Duet, pride rec Matteo Parillaud an Fanika Coren, ki sta ku nimar pru lepuo zagodla beneške an druge skladbe.
Seviede nieso parmanjkali kostanj an sladčine, takuo ku druge ramonike ne. Razveselile so atmosfero an dale veseje skupinam, ki so paršle tudi iz Kopra, Tarsta, Gorice, Tolmina an Kobarida.
Je bla tama, kar so se te zadnji pobral pruoti duomu. Tle pa tam so žariele luči po hišah: kajšan živi šele v teli vasi, kjer ankrat jih je bluo vič ku petstuo. Kar pa se dogaja kiek lepega, ku Burnjak od Planinske družine, vsaj za kako uro se zdi, de vas šele živi.