Po cielem sviete je 20. marec dan, posvečen pravcam. Inštitut za sloviensko kulturo bo za Svetovni dan pripovedništva parpravu poseban sprehod “Po štopienjah Krivapet” v nediejo, 18. marca. Se bo moglo spoznat Saržensko, Ivanko, Matajurko… častitjove žene… an še puno druzega.
Zbirališče je par muzeju SMO v Špietre ob 13.30, start lahkega sprehoda, ki je primieran za vse, pa ob 14. uri, kar se bo šlo pruot Sarženti. Grede po pot, bo na “Laštu” Ada Tomasetig pravla go mez Saržensko krivapeto, škrataca Duluka an telo beneško vas. Ob 15.30 se bomo odpočil v Petjagu na sedežu Pro Loco, kjer nas bojo čakali čaj an sladčine. Ob 16. uri pa puodemo do malna v Bjarču, kjer bo Giovanni Coren poviedu zgodbe mlinarja Uština, škratu, krivapet an častitjovih žen, pa tud no malo go mez zgodovino naših dolin. Potle se uarnemo počaso v Špietar.
Cena izleta: 7 euru (je vključena tud malica). Za se vpisat an za vič informacij obarnita se na ISK (Isk.benecija@yahoo.it, +39 339 5038037), Turistični urad IAT al pa na Pro Loco Nediške doline.