sveta_bJih je šlo na stuojke iz ciele Benečije, kajšnemu se je pretargalo življenje pru gor, v belgijanskih minierah, kamar so bli šli puni upanja an trošta za se ustvarit buojše življenje. Kar je paršu zaslužen penzjon, adni so se uarnil tle damu, venčpart dol v Laške, drugi so pa ostal v Belgiji, kjer njih otroc so se rodil an zrasli.
Adna stvar, ki pa veže vse tele naše minatorje, je senjam svete Barbare. Tisti dan, ku kar so šele dielal v mini, se zberejo kupe an jo počastijo. Že lieta an lieta Zveza slovienskih izseljencev – Slovenci po svetu skarbi za jim organizat lepo srečanje, ne na 4. dičemberja, ki je pru dan svete Barbare, pač pa tisto nediejo buj blizu, de morejo prit vsi, an njih družine.
Takuo lietos so se zbrali telo zadnjo nediejo, 6. dičemberja.
Par sveti maši v špietarski cierkvi an tudi pred spomenikom rudarju, so bli kupe z našimi minatorji tudi župani iz Špietra Mariano Zufferli, Sauodnje Germano Cendou, Garmika Eliana Fabello, za Podbuniesac podžupan Mirko Clavora, za srienjski kamun pa asesor Claudio Garbaz; biu je tudi pokrajinski svetnik Fabrizio Dorbolò.
Je pru, de naše oblasti se poklonijo spominu vsieh tistih naših mladih, ki so bli parsiljeni zapustit njih rojstno zemljo, zak tle nie bluo ki za nje, an se še kuo huduo požrtvoval za preporod naše rieune zemlje.
Sevieda, spomin je šu na vse tiste, ki so nas zapustil, an na žalost, vsako lieto jih je manj v Špietre.  Lepuo pa je videt, de z njim so njih družine, njih otroc an tudi navuodi.
Ku nimar, tel poseban dan za naše minatorjlou napri do vičerje.