Skupina aktivistov in prijateljev Združenja don Mario Cernet je v soboto, 11. maja, počistila dvojezične table ob državni cesti. Neznanci, ki so jih očitno motila slovenska imena vasi v Kanalski dolini, so namreč pred skoraj tremi leti pomazali slovenske napise na njih, odtlej pa kažipotov nihče ni očistil. Udeleženci akcije pa so obenem priložnost izkoristili tudi za to, da so še enkrat poudarili potrebo, da bi v Kanalski dolini postavili table s krajevnimi imeni v vseh dolinskih jezikih, torej v italijanščini, slovenščini, nemščini in furlanščini. Napisi bi morali biti vsi iste velikosti, tako da bi bili vsi jeziki enakovredni, večjezične table pa bi morale stati na začetku in koncu vasi oziroma občinskega ozemlja.
“Tradicionalna imena naših vasi – tako v slovenščini kakor v nemščini in furlanščini – so povezana z jeziki naše doline. Imajo svojo zgodovino in so zaklad, ki ga moramo varovati,” so poudarili in spomnili, da so s člani nemškega združenja Kanaltaler Kulturverein že pred leti pozvali krajevne upravitelje, naj za to poskrbijo, štirijezičnih tabel pa vsaj zaenkrat še ni, pa čeprav bi lahko na podlagi obstoječe zakonodaje zanje dobili tudi potrebna sredstva.