Po dolgi bolezni je umrl ukovški župnik g. Mario Gariup. Rodil se je v Topolovem novembra leta 1940, kjer je julija leta 1965 daroval novo mašo. V Kanalsko dolino se je preselil leta 1974 in bil župnik v Ukvah in Ovčji vasi, pa tudi v Naborjetu in Lužnicah. Pred štirimi leti je v Špetru skupaj s še drugimi tremi beneškoslovenskimi duhovniki imel zlato mašo. Takrat so skupaj praznovali 50 let duhovniškega posvečenja zdaj že pokojna gospod Mario Gariup, monsinjor Dionizij Matevčič in monsinjor Marino Qualizza ter gospod Božo Zuanella.
Don Mario Gariup, ki je bil izredno aktiven tudi na kulturnem področju, se je vedno zavzemal za uveljavitev slovenskega jezika v cerkvi in v družbenem življenju, izdajal je tudi dvojezično župnijsko glasilo, prirejal tečaje slovenščine, veliko skrb je namenil tudi delu z otroki, zanimala pa ga je tudi raziskovalna dejavnost in je tako tudi preučeval zgodovino Kanalske doline, pa tudi rojstnega Topolovega, in o vsem tem pisal.

Več v tiskani izdaji Novega Matajurja z dne 6. februarja 2019