V dvorani občinskega sveta v Špietre bo v petak, 20. aprila, ob 18. uri “posvet otruok”, ki ga parpravejo učenci obadvieh 5. razredov Dvojezične osnovne šuole Pavla Petričiča. Telkrat so ku temo vebral tehnologijo an so med lietom preštudieral odnos ljudi z njo, kuo jo nucamo, pa tud kera so tveganja (rischi), nevarnosti, zak tehnologija je lahko zlo nucna, a jo je trieba znat uporabljat na te pravi način, na te pravo vižo. Na posvetu nam bojo učenci 5.A in 5.B razreda, ki so se že rodil kupe s tehnologijo an jo takuo nucajo od nimar, poviedal, ka vse so ugotovil – tud s pomuočjo anket an intervjujev, ki so jih nardil -, go mez vse tuole so pa parpravli tud an skeč an piesmi. Na posvet so učenci povabil tud dva posebna gosta, tako de bomo mogli čut, ka misleta go mez tehnologijo, psihologinja Katia Paljavec an Andrej Iussa. Drugi pa se nam bojo – an tela je novuost lietošnjega posveta an tud parložnost, ki jo nude pru tehnologija – oglasil skuoze “video klica (videochiamata)”.