Deset kilu, tarkaj je pezala torta. Deset je bluo napisano na nji. An glih tarkaj liet je, odkar se je rodila Pro loco Ponteacco.
Bluo je na 31. marca 2009, kar so začel z dielom. “Strieho” jim jo je biu dau v najem (in affitto a costo simbolico) Špietarski kamun, kar je zazidu nov hram, kjer je bla ankrat šuola. Hitro se jim je parbližalo puno ljudi, v parvi varsti Petjažan, pa tudi od drugih vasi atu blizu an parjatelji, ki žive po drugih vaseh Nediških dolin.
V vasi, kjer nie bluo vič gostilne, so imiel spet an prestor, kjer se ušafat tu nediejo an ob praznikih za preživiet kako uro kupe. An potle potovanja po sviete, prazniki, igre za mlade an otroke, predavanja, staza do malna v Bjarču, za katerega skarbijo le oni, “Petjag pod zvezdami” za Božične praznike an še an še.
Skarb za vasnjane, pa tudi za furešte ljudi, ki v telim centru an s Pro loco Ponteacco so spoznal an part naših dolin.