Se kliče River trekking, v kajšni drugi daržavi ga lepuo poznajo, tele zadnje lieta pa se šieri tudi po Italiji. Je na sorta pohoda po riekah an potokih, če uoda je vesoka se tudi plava, pa se predvsem hodi. Tuole je nardila skupina ljudi, ki je v nediejo, 1. luja, okuole pudneva začela telo novo izkušnjo blizu Barnasa an paršla do Čedada. Iniciativo so organizal tisti od cezmejnega parka od Nediže an zgleda, de tela bo adna od možnosti, ki parkličejo vič turistou oku naše rieke.