Še lietos bo veliki Pust, že doua tradicijon tou Terski dolini.
Sedliška pustna placa bo 2. marca ob 14.30 palko na odpertem za smešne komedije, ki so je parpravili pustje iz Sedlišč anu Barda. Inscenirali bojo anu poviedali usako čudno rieč, ki je toćala ali to se kuj mislelo na bodi toćala tou liete.
Ne bojo manjkale majoriti anu skupina otrok, ki nu ćo nas poveseliti plesoć anu uriskoć.
Liepo to je, ke šinje donas se revajo sriesti tou Sedliščah za se posmejati ukop, tej dan bot.